OBRAZOVÉ PUBLIKACE
Vydáváme obrazové brožury a knihy vlastním nákladem s distribucí, nebo účelové tituly s kompletní objednávkou celého nákladu. Zakázce přidělíme registrační číslo ISBN a provedeme zaslání povinných výtisků dle zákona o neperiodických publikacích.

OBRAZOVÉ PUBLIKACE – PRODEJ
Obrazové publikace jsou dostupné v knihkupectvích Královéhradeckého
a Pardubického kraje a v informačních centrech.